Foredrag: Udvikling eller afvikling?

 

Hvad betyder tanker for din virksomhed? ALT!

“Business as usual” er sat på pause? Så hvordan udvikler vi vores virksomheder, så vi står stærkere, selvom vi lever i en foranderlig tid – med eller uden corona?

Hvad lærte vi?

Udfordringer som corona medfører ikke kun problemer og udfordringer, der er også en mulighed for udvikling! Men hvis vi ikke vurderer, hvad der fungerede godt, eller hvilke muligheder den nye situation giver os og udelukkende fokuserer på det, der ikke fungerer, risikerer vi at miste muligheden for at opgradere arbejdsprocesserne, produktudvikle – eller på anden måde gøre virksomheden mere effektiv og lønsom.

MEN det kræver at vi flytter fokus fra det, der ikke fungerer eller er besværligt, til at se på hvilke muligheder der måske er.

Hvis vi ikke får sat ord på fx hvilke nye rutiner eller metoder vi vil bruge, forpasser vi en måske chance for udvikling.

Nyt fokus

Hvordan forbereder man sig på, at meget er forandret? – og på at finde nye eller andre måder at arbejde – og føle sig tryg i det? Hvordan kan de medarbejdere der har arbejdet hjemme, og de der holdt fri kan finde hinanden igen i en konstruktiv dialog med gensidig accept af de meget forskellige vilkår corona har medført.

  • Hvilke erfaringer har vi gjort? Hvad vil vi gøre mere af eller mindre af?
  • Træning af bevidsthed og mindset
  • Sådan finder du ind til inspirationen
  • At finde indre ro på 3 minutter
  • Gensidig accept af de forskellige vilkår, der ofte har været under corona, og …
  • hvad er vores fælles fokus fremad.

Foredraget inddrager tilhørerne i plenum drøftelser og varer 2 x 45 minutter.

Foredrag ekskl. moms kr. 6.500,-

Yderligere information: Ring 2613 5375 eller skriv.

 

Foredrag: Eliminer eller reducer stressfælderne

Forskningen har allerede blotlagt de klassiske stressfælder. Foredraget beskriver dem og kommer med forslag til, hvad man kan gøre, for at eliminere dem – og det behøver ikke være svært. Mange bliver forbløffede, når de opdager, hvor lidt der skal til for at skabe en mærkbar forskel.

Varighed: 2 x 45 minutter

Pris inkl. forarbejder: 6.500 ekskl. moms.

Yderligere information: Ring 2613 5375 eller skriv.

 

Foredrag: Spot stress og gør, hvad du kan gøre

Hvad gør man, når man har mistanke om, at en medarbejder er ved at blive eller allerede er stresset? Her får du kendskab til typiske kendetegn på stress og forslag og idéer til, hvad du kan gøre for at hjælpe eller afhjælpe.

Varighed: 2 x 45 minutter

Pris inkl. forarbejder: 6.500 ekskl. moms

Yderligere information: Ring 2613 5375 eller skriv

Inge Madsen

Ring 26 13 53 75

send en mail