Proces coaching

Fokus, effektivitet og et bedre arbejdsmiljø

Proces coaching er samtaler, der afholdes med faste intervaller fx hver 3. måned. Den proces hjælper den enkelte leder eller medarbejder til at afdække og finde de bedst mulige løsninger på de udfordringer, de har.

Det sikrer:

  • Misforståelser udredes før de vokser sig til konflikter – uanset om det er derhjemme eller på jobbet.
  • En øget forståelse og tolerancetærskel for forskellighed i kommunikationsform.
  • Metoder til at genvinde fatningen ved pludselige skift, udfordringer eller ved livskriser.
  • Metode til at genfinde det valgte mindset og bringe sig selv i balance.
  • Øget forståelse for prioritering og planlægning.
  • Større effektivitet.
  • Bedre arbejdsmiljø
  • – og et bedre helbred.

”Better safe than sorry”

Formålet med proces coaching er at forebygge sygemeldinger, konflikter, manglende motivering, eller et krævende psykisk arbejdsmiljø mm. Coachingen afdækker, om der er udfordringer i forhold til samarbejdet eller dagligdagen i øvrigt, og hjælper den enkelte til at sætte ord på præcis, hvad det handler om og finde løsninger på situationen. For uanset om et problem har rod i det arbejdsmæssige eller det private, udfordrer det den enkelte og påvirker både effektivitet, samarbejde og løsninger.

Desuden giver den fortløbende proces mulighed for at præsentere de forskellige metoder, der er relevante for den enkelte i de situationer, de oplever til daglig på jobbet eller derhjemme – fx øvelser der genskaber ro og overblik og/eller styrker deres mentale velvære.

Inge Madsen

Ring 26 13 53 75

send en mail