Hvad er stress?

Her er to videoer, der giver en generel viden om, hvad stress er, og hvordan stress typisk viser sig fysisk, adfærdsmæssigt og psykisk.

Viden om hvordan stress kommer til udtryk, giver os en mulighed for at opdage stress tidligt og stoppe op og vurdere, hvad vi kan gøre for at nedsætte vores daglige pres.

Det handler bl.a. om at afdække, hvad det er der stresser. Ofte kan man hente meget ved blot at ændre på vaner og prioriteringer.

Men jeg har ikke tid!

Fx har jeg på stressforebyggende kurser ofte oplevet, at kursister, der ikke syntes de havde tid og overskud til at forandre noget, fik en kæmpe lettelse og en bedre start på dagen ved blot at droppe at se TV om morgenen, og ved at radioen ikke startede automatisk, når de startede bilen. Så nogle gange er de små skridt en kæmpe genvej til noget bedre.

God fornøjelse.