Trivsel på arbejdspladsen

Fokus på kommunikation og et bedre arbejdsmiljø

Trivsels coaching fokuserer på at øge arbejdsmiljøet. Formålet er at sikre, at medarbejderne har et stabilt trivselsniveau, og at pludseligt opståede situationer eller kriser håndteres umiddelbart.

Desuden vil der – efter behov – indgå viden og/eller øvelser der sigter mod indbyrdes klar kommunikation samt vilje og evne til samarbejde og vidensdeling.

Løbende proces

Samtalerne afholdes ca. hver 3. måned. Netop den løbende proces hjælper den enkelte leder eller medarbejder til at afdække og finde de bedst mulige løsninger på de udfordringer de har, eller som opstår undervejs. Eller sagt med andre ord: Der bliver sat ord og løsninger på udfordringer eller irritationsmomenter, før de udvikler sig til problemer.

Trivsels coaching sikrer:

  • Styrketræning af dit mindset, så du bliver mere robust.
  • Misforståelser udredes før de vokser sig til konflikter.
  • Forståelse for egen og andres kommunikation…
  • … og metoder til at bruge det i hverdagen.
  • Bedre arbejdsmiljø
  • Større effektivitet
  • Enkle metoder til brug i hverdagen – inkl. afslapningsøvelser
  • Øget forståelse for prioritering og planlægning.

”Better safe than sorry”

Formålet med Trivsels Coaching at finde løsninger på eventuelle udfordringer, og dermed forebygge sygemeldinger, konflikter og manglende motivering. Det betyder robuste medarbejdere, også selvom I har et krævende psykisk arbejdsmiljø mm.

Som støtte til den enkelte medarbejders udvikling er der desuden adgang til diverse instruktionsvideoer, lydfiler som kan bruges til egen træning. Det betyder, at den enkelte medarbejder kan udvikle sig i det tempo, som livssituation og energi og temperament passer til.

Livskriser

Skilsmisser, livstruende sygdom eller ulykker kan opstå når som helst for medarbejderen eller i dennes familie. Det vil i langt de fleste tilfælde påvirke medarbejderen. Her vil jeg i en periode bruge stress coaching (se mere her).

Trivsels coachingen bruges efterfølgende som opfølgning for medarbejderen, og for de medarbejdere, der i en periode har været ekstra pressede.