Workshops om stress

Hvad er stress og hvad er ikke? Hvordan kan man spotte stress? Hvad gør man, når pres eller stress forstyrrer nattesøvnen? Hvordan kan virksomheden forebygge at stress opstår? Hvad er vilkår og hvad kan man “skrue på”. Hvad kan vi selv gøre, for at minimere pres og stress? Hvilke tiltag kan man drøfte med sin arbejdsgiver, og hvilke kan vi selv arbejde med? Osv. osv.

Fire timer spækket med viden og dialog for at skabe klarhed over temaet og skabe rammerne for en handlingsplan for, hvordan man kan og vil forebygge stress, og hvordan man vil agere i situationer med Hårdt pressede eller direkte stressramte medarbejdere.

Dialogen tager sit udgangspunkt i den enkelte virksomheds vilkår og muligheder for at forebygge. Og for hvilke muligheder virksomheden har for at etablere et værk af støtteforanstaltninger der kan at hjælpe en presset medarbejder – uanset om det handler om arbejdspres eller om fx livstruende sygdom i privatlivet.

Og der er desuden inspiration til, hvad den enkelte selv kan gøre for at styrke sit mindset og dermed forebygge stress.