Dit udbytte af coaching

Du får øje på mulighederne

De fleste af os er rigtig gode til at finde alle begrænsningerne: Alt det, vi ikke kan, og alt det, vi ikke når. Den type tanker begrænser os, så vi ikke kan få øje på de løsninger, der er!

Mindset Coaching hjælper dig med at til at “fjerne filteret” og finde de muligheder, du har – OG få sat begrænsningerne i det rette perspektiv.

Livsglæde, mening eller et konkret mål?

Vores hverdag er travl. Der er mange ting vi skal eller gerne vil. Ofte meget mere end timerne i døgnet tillader! På jobbet er vi gode til at prioritere og lægge planer for vores aktiviteter, men hvad gør vi i vores private liv? Mine erfaring efter 20 års erfaring som coach er, at det er de færreste, der vurderer, hvad de vil have ud af deres fritid – eller deres liv!

Hvad vil du have ud af dit liv?

Forestil dig, at du sidder og slapper af dagen inden du fylder 80 år. Hvad vil du gerne se tilbage på?

Hvad er du glad for, at du gjorde?

” …men jeg har ikke tid lige nu”

Min erfaring har vist mig, at den forandring der er behov for, ofte er en lille justering – som at dreje en smule på en knap. For når vi forandrer os, vil vores omverden også forandre sig og reagere på vores nye adfærd. Dermed opnår vi en tillægs effekt – en synergi effekt – hvor 2+2 billedligt talt bliver til 5.

Det eneste menneske vi kan forandre – er os selv.

Når vi forandrer os, forandrer vores omverden sig også.

Det faktum har inspireret Mahatma Gandhi til at sige: Be the change you wish to see in the world” og som har inspireret Paulus til i Bibelen at sige: “Hvad et menneske sår, skal det også høste”.

Kort sagt:

  • Du skaber indre ro
  • Og overblik.
  • Udvikling og …
  • finder inspiration til løsninger …
  • … og til at lægge en realistisk plan.
  • Du får metoder, der også fremover hjælper dig til at holde fast i dine intensioner.
  • Du får tillid til, at du kan gennemføre din plan …
  • … og motivation til at gøre det.
  • og du adgang til videoer og lydfiler til din egen træning, så du også kan øve dig uden for coaching lokalet.